Warmteterugwinning

Win-winsituaties met een uitdaging voor meer rendement

Warmteterugwinning (WTW) is een duurzame investering waarmee veel energie (=geld) valt te besparen. Warmte die teruggewonnen wordt uit industrieel afvalwater, huishoudafvalwater en ventilatielucht, genereert warm water voor een groot aantal toepassingsgebieden. Betrouwbare warmtewisselaars of complete warmtepompen zijn daarbij van onschatbare waarde.

Toegevoegde waarde

Bij de bouw van installaties voor warmteterugwinning komen de kennis en kunde van HenF Lichtenvoorde u goed van pas. Onze toegevoegde waarde wordt al duidelijk bij uw eerste gesprek. Of het nu gaat om de warmteterugwinning via industrieel koelwater, melkkoeltanks of ventilatiekanalen van industriële processen, we kennen geen koudwatervrees om samen met u nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Denken en doen in warmteterugwinning

Wanneer u met ons samenwerkt, komen vaak de meest onverwachte invallen bovendrijven. Onze warmtewisselaars en warmtepompen voor zwembaden zijn daarvan goede voorbeelden. We denken dan ook graag met u mee en produceren onderdelen en halffabricaten voor al uw warmteterugwininstallaties.

Direct mailen Offerte aanvragen